MELSOMVIK, SANDEFJORD KOMMUNE

Solnes Brygge

Melsomvik

ANTALL FORVENTET KVARDRATMETER LEILIGHETER OG BRYGGEBOLIGER: 17 000 M2 BRA-S
TYPE BOLIG: LEILIGHETER & BRYGGEBOLIGER I VANNKANTEN
FORVENTET FERDIGSTILT: 2023/24 AVHENGIG AV BYGGETRINN

Under utvikling/regulering.
Forventet byggestart 2021 med en forventet ferdigstillelse/overlevering i 2022/23.