Asker Kommune

Heggedal Terrasse

ET PROSJEKT I SAMARBEIDE MED ASKER KOMMUNE IHT. BOLIGPOLITISK STRATEGI.

ANTALL BOLIGER: 159
TYPE BOLIG: REKKEHUSBEBYGGELSE OG LEILIGHETER
FORVENTET FERDIGSTILELLSE: 2022/23

Salgsstart høsten 2020.

Forventet byggestart Q1 2021, med en forventet ferdigstillelse/overlevering etter 18-20 måneder.