• Familiehus i Oslo-regionen

  En markedsleder av familiehus i Oslo-regionen

Beliggenhet Holding AS

En markedsleder av familiehus i Oslo-regionen

Målsetning/Visjon:
Vi ønsker å forbli en markedsleder av familiehus i Oslo-regionen. Vi ønsker at Beliggenhet-gruppen skal assosieres med kjernebegreper som kvalitet og ærlighet/redelighet.

Beliggenhet gruppen består av følgende firmaer:

 • Beliggenhet Holding AS
 • Beliggenhet Eiendom AS
 • Aker Utvikling AS
 • TMS Eiendomsutvikling AS
 • Risalleen 33 AS
 • Bjørnveien 129 AS
 • Bjørnveien 83 AS
 • Åmotåsen Utvikling AS
 • Risalléen 33 AS
 • Bringebærhagen AS
 • Trosterudveien AS

Beliggenhet Holding (Gruppen):

 • Er en av Oslo’s største eiendomsutvikler og utbygger av villaer/småhus.
 • Har over 15 års erfaring innen eiendomsutvikling i småhusområdene i Oslo.
 • Utvikler kun prosjekt med god beliggenhet.
 • Består i dag av i alt 4 medarbeidere, med spisskompetanse innenfor boligutvikling, salg og prosjektering av eiendommer.
 • Har faste samarbeidspartnere og rammeavtaler med ulike entreprenører, leverandører som sikrer en smidig byggeprosess.
 • Har gjennomført i alt 42 boligprosjekter, med 2 til 9 boliger/enheter pr. prosjekt.

Bildet under gir en oversikt over vår organisasjon:

orgkart0917

Eieren av Beliggenhetgruppen har siden 2014 vært investeringsselskapet Auctus AS.  Auctus AS representerer lang erfaring fra blant annet eiendomsutvikling, og er et solid selskap.  Les mer om vår eier på www.auctus.no

Med Vennlig Hilsen
Michael Søndberg
Konserndirektør 
Beliggenhet Holding AS

Trykk Enter for å søke
Trykk Enter for å søke